โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบจ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายมาฆะสืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว