การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว 5/2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 5/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าตามภารกิจงานและผลการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว