เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว