เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-6478 สระแก้ว แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 80 แอมป์ ขั้น L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-6478 สระแก้ว แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 80 แอมป์ ขั้น L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว