“ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ณ วัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว.

จังหวัดสระแก้วชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้ว ตระกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ณ วัดหนองกระพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ” หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ไปวัด วันพระ ” สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะและส่งเสริมสนับสนุนพุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุข ความเจริญที่มั่นคงของประเทศชาติ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว