เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5800 สระแก้ว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5800 สระแก้ว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว