การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว