การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 1/2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว