เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 จำนวน 1,133 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 จำนวน 1,133 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว