โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลตาหลังใน ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลตาหลังใน ประจำปี 2566 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 ณ ลานจุดบั้งไฟองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว