การประชุมการติดตามและรายงานผลในการดำเนินภารกิจฯ5/2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ชั้น 3) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมการติดตามและรายงานผลในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 5/2566.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว