เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านนางาม จำนวน 2,562 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านนางาม จำนวน 2,562 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว