เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก จำนวน 3,549 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก จำนวน 3,549 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว