ผอ.เขตการศึกษาจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะ เข้าพบนายกฯ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผอ.เขตการศึกษาจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะเข้าพบ นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ว ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดสระแก้วให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาที่ดีอย่างเท่าเทียมกันและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว