การประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาฯ2567

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งพิจารณาแผนงาน โครงการงบประมาณ เพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว