พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ อบต.เขาฉกรรจ์

📍 อบจ.สระแก้ว ร่วมกับ อบต.เขาฉกรรจ์ มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ
.
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายสุริยา งามสุคนธ์รัตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ พันตรี จำนงค์ สว่างพฤกษ์ ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ และผู้นำชุมชน ณ บ้านวังรี ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
.
โดยอบจ.สระแก้ว ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รายนางเกิด แนบเนื้อ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการพักอาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว