โครงการจิตอาสา เนื่องในวันอานันทมหิดล

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว