ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญประเทศ เข้าพบนายกฯ

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญประเทศ เข้าพบนายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ว ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาในด้านการศึกษา/การประกอบอาชีพ/การกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน/การพัฒนาด้านกราขนส่งสินค้าทางการเกษตร/รวมถึงด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกันและในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว