อบจ.สระแก้ว  สนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติด แก่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  สนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

          – ชุดตรวจหาสารเสพติดประเภทยาบ้า จำนวน 2,000 ชุด

          – ชุดตรวจหาสารเสพติดประเภทกัญชา จำนวน 1,000 ชุด

เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันยาเสพติด สำหรับกำลังพล และผู้ที่
อยู่อาศัยภายในหน่วยและครอบครัวปลอดภัยจากยาเสพติด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว