เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น สำหรับโครงการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น สำหรับโครงการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว