เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีเปิดสำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีเปิดสำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว