เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขาย โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จำนวน สามร้อยชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาซื้อขาย โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จำนวน สามร้อยชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว