กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

(ช่วงค่ำ) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และบุคลากรกองการศึกษาฯ/ทีมช่างภาพประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ/คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนานคร,โรงเรียนบ้านแก้ววิทยา,โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ และโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว