วันสถาปนาโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ครบรอบ 47 ปี

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานงานวันสถาปนาโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา (ครบรอบ 47 ปี) พร้อมด้วย นางกุลฌา บรรณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว