การประชุมชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ
ในการประชุมชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 4/2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว