กิจกรรมฝึกอบรมการทำกี่ทอผ้า บ.ตาพรหม

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “กิจกรรมฝึกอบรมการทำกี่ทอผ้า” พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาประชาคม บ้านตาพรหม ตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว