การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายฯ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว