การประชุมและสัมภาษณ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการฯ

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมและสัมภาษณ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 1 (จำนวน 1 ราย) ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว