เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 2 คัน และเครื่องยนต์เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 2 คัน และเครื่องยนต์เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว