พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มของส่วนราชการและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่หล่า ร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้นำข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ อย่างพร้อมเพรียง เป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายควาจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว