เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10006 สายบ้านท่าเกวียน-บ้านบ่อนางชิง ตอนบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10006 สายบ้านท่าเกวียน-บ้านบ่อนางชิง ตอนบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว