กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฝายคลองพระสะทึง

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ฝายคลองพระสะทึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยร่วมกันทำความสะอาด กวาดพื้น เก็บเศษใบไม้ ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณดังกล่าว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว