การฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดสระแก้วฯ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดสระแก้ว หลักสูตร ชั้นสูง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ สโมสรค่ายสุรสิงหนาท มณฑลทหารบกที่ ๑๙ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.

ด้วยสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กำหนดให้สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน สาขาจังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นสูง ให้แก่สมาชิกฯเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความรุ้ทักษะต่างๆและเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆให้แก่สมาชิกฯจำนวนประมาณ ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สโมสรค่ายสุรสิงหนาท มณฑลทหารบกที่ ๑๙ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว