เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ถาวร หมู่ที่ 2 เข้าบ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ถาวร หมู่ที่ 2 เข้าบ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว