การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว 11/2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3) นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าตามภารกิจงานและผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว