การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯในสังกัด อบจ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2/2566/ค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 1/2566/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2/2566/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2/2566 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว