เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10018 สายบ้านไกลนคร-บ้านวังน้ำเย็น ตอนเเยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก. 2004 ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเบญจขร เชื่อมบ้านไกลนคร หมู่ที่ 2 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10018 สายบ้านไกลนคร-บ้านวังน้ำเย็น ตอนเเยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก. 2004 ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเบญจขร เชื่อมบ้านไกลนคร หมู่ที่ 2 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว