อบจ.สระแก้ว อบรมสัมมนา “ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต”

อบจ.สระแก้ว ร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต”
.
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 นายสนธิเดช เทียนทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต” จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว