เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว