เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและรถยกลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและรถยกลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว