เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำเย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำเย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว