กีฬาสัมพันธ์ & งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2024

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าพุทธศักราช ๒๕๖๖ ต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๗ “กีฬาสัมพันธ์ & งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2024”

✍️ ช่วงเวลา 13.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการกองฯทุกกอง,บุคลากรในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,ผู้บริหารสถานศึกษาฯ,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งมีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
วอลเลย์บอลทีมผสม🏐
กีฬาพื้นบ้าน🎭
กรีฑา🏃🏽‍♂️
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว