กิจกรรมสารสัมพันธ์สายใยรักรวมพลังสามัคคีสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสารสัมพันธ์สายใยรักรวมพลังสามัคคีสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ อบจ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว