การประชุมซักซ้อมศูนย์บริการประชาชน อบจ.สระแก้ว

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว