การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย กาชาด67.

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางผังและจัดเตรียมสถานที่ เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมการเดินแสดงผ้าไทย “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ถิ่นบูรพา วัฒนธรรมล้ำค่า ราตรีผ้าไทยสระแก้ว” ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบ พ.ศ.2567 โดยมี นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว