โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบจ.ภาคกลาง

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2567
.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2567 จัดโดย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาฯ และบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง 25 จังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกันนี้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.สระแก้ว ได้เป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการดำเนินโครงการ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดย ดร.อุษณีย์ ทอย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง และเทคนิคการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว