เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายเเยกทางหลวงหมายเลข 317 ที่บ้านเขาเเหลม เชื่อมบ้านเขาเเหลมใน หมู่ที่ 13 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายเเยกทางหลวงหมายเลข 317 ที่บ้านเขาเเหลม เชื่อมบ้านเขาเเหลมใน หมู่ที่ 13 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว