เรื่อง สำเนารายละเอียดตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10035 สายบ้านเขาเลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหาด เชื่อมบ้านวังปืน หมู่ที่ 9 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนารายละเอียดตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10035 สายบ้านเขาเลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหาด เชื่อมบ้านวังปืน หมู่ที่ 9 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว