เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY เเละลานกิจกรรม โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY เเละลานกิจกรรม โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว