โครงการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สระแก้ว.

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว